//

Literatura

Boiten, W.: Hydrometry. A.A.Balkema, Rotterdam 2000

Caesperlein, A.: Historical Development of Hydrometry. In: Symposium in the Tercernary of Hydrology. UNESCO, Paris 9.-12. sept. 1974, str. 54-63
unesdoc.unesco.org/images/0001/000135/013524MB.pdf

Frazier, A.H.: Water Current Meters in the Smithsonian Collection of the National Museum of History and Technology. Smithsonian Institution Press, Washington 1974
www.sil.si.edu/smithsoniancontributions/HistoryTechnology/pdf_lo/SSHT-0028.pdf

Herschy, R.W.: Streamflow Measurement. 2nd.ed. E&FN SPON, 1995

Jovanovič S.: Chidrometrisko krilo, teorija, tariraňe i tačnost pri mereňu. Chidrotechnički institut Jaroslav Černi, Beograd 1957

Kolupaila, S.: Hidrometrija, II tomas. Kauno Universitetas, Statybos fakultetas. Kaunas 1940.

Kříž, V. a kol.: Hydrometrie. SPN Praha 1988

Ott, L.A.: Theorie und Konstantenbestimmung des hydrometrischen Flügels. Berlin 1925

Rantz, S:E.: Measurement and Computation of Streamflow: Vol. 1. Measurement of Stage and Discharge. USGS Water-Supply Paper 2175. USGS, Washington 1982

Thibodeaux, K.G.: A Brief Literature Review of Open-Channel Current Meter Testing.
USGS Staff - Published Research. University of Nebraska, Lincoln 1992
digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=usgsstaffpub

Troskolański, A.T.: Hydrometry. Theory and Practice of Hydraulic Measurements. Pergamon Press 1960

Zubík, P. a Žoužela, M.: Vliv extrémních teplot na vykazovanou rychlost kapaliny měřenou vodoměrnou vrtulí. Závěrečná zpráva úkolu. Program rozvoje metrologie 2008. VUT v Brně, Laboratoř vodohospodářského výzkumu. Brno 2009

Železnjakov, G.V.: Teorija gidrometrii. 2-e izd., Gidrometeoizdat, Leningrad 1976

Práce zaměstnanců VÚV TGM, v.v.i.:

Hubáček, Z.: Zpráva o cejchování hydrometrických vrtulí. S návrhy dalších opatření a využití výpočetní techniky. VÚV Praha 1966

Libý, J. a kol.: Výzkum hydrodynamických jevů v procesu kalibrace vodoměrných vrtulí. Výroční zpráva za rok 2001. VÚV T.G.M., Praha 2001

Libý, J. a kol.: Výzkum hydrodynamických jevů v procesu kalibrace vodoměrných vrtulí. Výroční zpráva za rok 2002. VÚV T.G.M., Praha 2002

Libý, J. a kol.: Výzkum hydrodynamických jevů v procesu kalibrace vodoměrných vrtulí. Výroční zpráva za rok 2003. VÚV T.G.M., Praha 2003

Libý, J. a kol.: Výzkum hydrodynamických jevů v procesu kalibrace vodoměrných vrtulí. Výroční zpráva za rok 2004. VÚV T.G.M., Praha 2004

Libý, J. a kol.: Výstupy řešení výzkumného záměru 2005. Část týkající se České kalibrační stanice. ČKSVV – VÚV T.G.M. Praha 2005

Libý, J. a Ramešová, L.: Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (akreditovaná kalibrační laboratoř) a její úsilí při postupném odstraňování nežádoucích jevů z procesu kalibrace vodoměrných vrtulí. Vodní hospodářství 2005/10, příloha VTEI č. 3, str. 1-5

Mattas, D.: Some Remarks to the Theory of the Helix-Propeller Current-Meter. International Post-Graduate Course on Hydrological Methods for Developing Water Resources Management. UNESCO/VITUKI, Budapest 1978 (závěrečná práce)

Mattas, D.: Vliv teploty na provoz a kalibrace hydrometrických vrtulí. In: Sborník odborného semináře k VZ MSM6840770002, Stavební fakulta ČVUT v Praze 2005, str. 51-57

Ramešová, L.: Velký pokusný žlab. Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí.
VÚV T.G.M., Praha 1994

Ramešová, L. a Libý, J.: Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí. Vodní hospodářství 1999/10, příloha VTEI č.2, str. 10-11

Ramešová, L. a Mattas, D.: Nejistota kalibrace hydrometrických vrtulí. In: Otázky vodohospodářského výzkumu a praxe. ČVUT v Praze, Fakulta stavební 2009.
str. 98-102

Ramešová, L. a Mattas, D.: Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí. Nežádoucí jevy v procesu kalibrace a jejich eliminace. VÚV T.G.M. Praha 2010. 80 str.
ISBN 978-80-87402-09-2

Smetana, J.: Státní výzkumný ústav hydrotechnický T.G.Masaryka. Jeho účel, vznik a zařízení. Práce Státního výzkumného ústavu hydrotechnického T.G.Masaryka č.1. Státní ústav hydrologický, Praha 1930

Sotorník, V.: Cejchování hydrometrických vrtulí. Vodní hospodářství 8/1975, řada A, str. 220-223

Jiné práce provedené v kalibračním žlabu:

Novák, P.: Výzkum funkce a účinnosti přístrojů na měření splavenin. Práce a studie VÚV, sešit 99. Praha 1959

Salaj, M.: Analýza povodňových rizik osob. Doktorská disertační práce. ČVUT v Praze, Stavební fakulta. Praha 2009

Thomas, Z.: Sedání mostních pilířů uložených na povrchu splaveninového dna vodního toku. Práce a studie VÚV, sešit 134. Praha 1974