Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

uvod

 

Kalibrační stanice bude z technických důvodů zhruba od poloviny října do konce roku 2018 mimo provoz.

 

Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (dále ČKSVV) je kalibrační laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., (dále ČIA) podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

Laboratoř má číslo 2278 a akreditovanou činností je kalibrace vodoměrných vrtulí miskovitého a propelerového typu (dle ISO 2537) a dalších vodoměrných přístrojů (elektromagnetických a ultrazvukových), a to v následujících rozsazích:

Rozsah nominální teploty pro kalibraci je 1–26 ºC.

Rozsah rychlosti proudění v kapalině v je 0,02–7,00 m/s.

Měřenými veličinami jsou:

  • rychlost proudění vody v odvozená z počtu impulzů otočného prvku vrtule (o různém stoupání k) a
  • rychlost proudění vody v odvozená z rychlosti přímo indikované měřidlem.

Osvědčení o akreditaci (1,6 MB, Adobe Acrobat dokument)

Příloha osvědčení o akreditaci (0,76 MB, Adobe Acrobat dokument)

ČKSVV provádí kalibrace v souladu s normami ISO 3455:2007 Hydrometry – Calibration of current-meters in straight open tanks, resp. ISO 2537:2007 Hydrometry – Rotating-element current-meters. Předmětem kalibrace jsou:

  • vodoměrné vrtule miskovitého nebo propelerového typu (dle ISO 2537:2007), a to na tyči nebo na laně (se závažími 5, 10, 25, 50 nebo 100 kg),
  • elektromagnetické (indukční) přístroje pro měření rychlosti proudění vody a
  • ultrazvukové přístroje pro měření rychlosti proudění vody.

Příručka kvality ČKSVV (7 MB, Adobe Acrobat dokument)