//

Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí

uvod

 

Česká kalibrační stanice vodoměrných vrtulí (dále ČKSVV) je kalibrační laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., (dále ČIA) podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetnci zkušebních a kalibračních laboratoří.

Laboratoř má číslo 2278 a akreditovanou činností je kalibrace vodoměrných vrtulí propelerového typu (dle ISO 2537) a dalších vodoměrných přístrojů (elektromagnetických a ultrazvukových), a to v následujících rozsazích:

Rozsah nominální teploty pro kalibraci je 1–26 ºC.

Rozsah rychlosti proudění v kapalině v je 0,02–7,00 m/s.

Měřenými veličinami jsou:

  • rychlost proudění vody v odvozená z počtu impulzů otočného prvku vrtule (o různém stoupání k) a
  • rychlost proudění vody v odvozená z rychlosti přímo indikované měřidlem.

Osvědčení o akreditaci (1,5 MB, Adobe Acrobat dokument)

Příloha osvědčení o akreditaci (0,71 MB, Adobe Acrobat dokument)

ČKSVV provádí kalibrace v souladu s normami ISO 3455:2007 Hydrometry – Calibration of current-meters in straight open tanks, resp. ISO 2537:2007 Hydrometry – Rotating-element current-meters. Předmětem kalibrace jsou:

  • vodoměrné vrtule propelerového typu (dle ISO 2537:2007), a to na tyči nebo na laně (se závažími 5, 10, 25, 50 nebo 100 kg),
  • elektromagnetické (indukční) přístroje pro měření rychlosti proudění vody a
  • ultrazvukové přístroje pro měření rychlosti proudění vody.

Příručka kvality ČKSVV (9,1 MB, Adobe Acrobat dokument)