Reklamace

Zákazník má možnost reklamovat jakoukoliv část vykonané práce.

Stížnosti a námitky k činnosti ČKSVV se uplatňují u vedoucího ČKSVV, který odpovídá za vyřízení námitky a dodržení časového limitu.

Podrobnosti o vedení reklamačního řízení jsou uvedeny v kapitole 4.8 Příručky kvality ČKSVV (7 MB, Adobe Acrobat dokument).